Rosengren, Lage, Götaälvbron: Göteborgs pulsåder under åtta decennier, Göteborgs stad trafikkontoret, Göteborg, 2016

Göteborgs stads trafikkontor anlitade ekonomiske historikern Lage Rosengren att skriva Götaälvbrons historia och resultatet publicerades 2016. Boken belönades i samband med Göteborgs bokens dag med utmärkelsen Årets Göteborgsbok 2016 som delas ut av Göteborgs Hembygdsförbund tillsammans med Stadsmuseet, Stadsbiblioteket och Landsarkivet i Göteborg.

Juryns motivering lyder: ”Lage Rosengren lotsar med tydlig kompass genom Götaälvbrons åttio år, utan att väja för dagens kravbild. Boken spänner över en av Göteborgs centrala pulsådror, och lyfter fram en osjungen hjälte på ett intressant och skickligt sätt. Det finns en stringens i historiebeskrivningen som lockar till läsning, och de snyggt illustrerade avsnitten bryggar med lättsamhet till varandra. En bok att lägga ifrån sig, och att återkomma till. En viktig bok, även bortom 2021…”

Skildringen är på 287 sidor men inte allt handlar om den nuvarande bron. Boken är lika mycket en berättelse om älvförbindelser i ett långtidsperspektiv som en berättelse om Götaälvbron. Infrastrukturens historia hänger samman med samhällsekonomisk förändring och det lyckas Lage Rosengren fånga väl i detta arbete. Hans utbildning som ekonomisk historiker märks tydligt när ramen kring älvförbindelserna skildras. Inledningen av boken berättar om hamnens utveckling, om övrig infrastruktur så som järnväg och de första flygmaskinerna.

Färjeförbindelserna har ett eget kapitel där förändringen från hisingsbönders behov av färjor för att sälja produkter i staden till industriarbetarnas behov av att resa till bland annat varven på norra älvstranden skildras.

Hisingsbron, eller skall vi kanske säga den gamla Hisingsbron får även den ett eget kapitel där de politiska och ekonomiska turerna kring uppförandet av bron skildras. Läsaren får även möjlighet att bekanta sig närmare med hur brobyggandet förändrats och teknikutvecklingens betydelse för att vi skall kunna uppföra långa förbindelser över vatten.

Den långa upptakten till byggandet av den nuvarande Götaälvbron är en intressant läsning som visar hur lång tid det kan ta från att en idé presenteras och fram till dess den (kanske) blir verklighet. Nutida politiker kanske tycker att en linbana över älven är nytänkande, men en sådan föreslogs redan 1894 berättar Lage Rosengren (s. 97). En ny fast förbindelse i form av en bättre bro än Hisingsbron diskuterades under 1900-talets inledning. En högbro mellan Stigberget och Lindholmen fanns på en del personers önskelista. Det fanns även tankar på olika former av tunnlar, bland annat en spårvagnstunnel vid Stora Bommen. Principbeslutet att bygga Götaälvbron togs 1 november 1934 och den nya bron kunde invigas 26 november 1939.

Bron och dess roll i samhällsekonomin från 1939 till idag skildrar Lage Rosengren på ett förtjänstfullt sätt. Boken kan läsas som en historia över staden Göteborg, sedd från bron och älven. Avslutningsvis berörs även den nya Hisingsbron och dess krokiga väg fram till förverkligande.

Den enda skönhetsfläcken i boken är att det inte finns några referenser i texten, endast en redovisning av den viktigare litteraturen och arkiven. En notapparat hade varit värdefull för den som önskat att bygga vidare på detta annars så gedigna arbete. Dock tvivlar jag på att det var Lage Rosengren som valt att skriva utan noter. Trots denna invändning vill jag varmt rekommendera denna bok till alla som är intresserade av Göteborgs historia. Det är en bok som kommer att ge dig många nya perspektiv på stadens och dess älvförbindelsers historia.


Text av: Universitetslektor Per Hallén, Institutionen för Ekonomi och Samhälle, avdelningen för Ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.


Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta. Götaälvbron år 1940. I sidhuvudet finns även ett foto som visar den här presenterade bokens omslag.