Julen närmar sig snabbt och det är hög tid att tänka på både klappar och mat. Det fanns många annonser i tidningarna 1897 och jag återger här ett axplock ur Göteborgs Aftonblad den 4 december 1897.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Julgrytsinsamling. foto tagen d. 21 Dec 1912