1800-talets Göteborg

Arbetet med stadens nya tullhus har inletts

”Ett nytt tullhus af sten kommer som bekant att på vårsidan uppföras å nya skeppsbron strax öster om varuskjulet III. Sedan någon tid tillbaka bar en ganska stor arbetsstyrka varit sysselsatt med att att utföra det därför nödiga pålningsarbetet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skeppsbron och tullhuset.