”Sin första qvinnliga läkare doktor Thora Wigardh, född Granström, har Göteborg nu på nyåret erhållit.

Hon mottager såsom synes af annonsafdelningen dagligen patienter i sin bostad nr 33 Vasagatan samt behandlar alla slags sjukdomar men specielt fruntimmerslidanden och lär redan vunnit en icke obetyd­lig praktik.

I dag har doktor Wigardh invalts i Göteborgs läkaresällskap.

Doktor Wigardh har efter afslutade me­dicinska studier i hemlandet en tid vistats vid flera utländska universitet och kliniska anstalter där hon särskildt studerat qvinnosjukdomar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur: Svenskt porträttgalleri / XVIII. Läkarekåren (1911), p. 473, och föreställer Thora Wigardh.