1800-talets Göteborg

Farlig tvångsarbetsfånge

”En för allmänna säkerhe­ten farlig person förre tvångsar­betsfången Karl Sigfrid Erikson Nyman, en ökänd poliskund, införpassades i dag på e. m. till cellfängelset.

I afsikt att sälja kramvaror ingick han i går afton vid 7-tiden i huset n:r 1 vid Smedjegatan, där han i Börjesonska lägenheten tillgrep en kappsäck med kläder värderad till omkring 12 kronor och tillhörig en arbetare Palmqvist. Ute i förstugan blef Nyman re­dan gripen samt afförd till polisstationen, där han efter förhör nedfördes i finkan.

Klockan 9 på qvällen begärde Nyman vatten som han genast erhöll. Om fem minuter ro­pade han åter på vatten. Då konstapeln n:r 30 Karl Svensson öppnade arrestdörren för att inlemna vattenbägaren, slungade Nyman ett bårdt bylte mot konstapeln som träffades däraf i ansiktet.

Kastvapnet utgjordes af afloppssilen af kop­par i arrestrummet, hvilken Nyman lösbrutit och inlindat i sina byxor som han slitit sönder.

Enligt läkareintyg är konstapeln på grund af ett sår öfver högra ögat och ett annat å näsan urståndsatt att tills vidare tjenstgöra.

Nyman anförde att han berusad och uppre­tad som han vid tillfället var ej halt för afsikt att skada konstapeln.

Han är född 1873 i Göteborg, straffad för misshandel, bedrägeri, våld mot polis, snatteri m. m. (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Smedjegatan, 1900.