”Ångaren “Götna“, kapten C. M. Lundberg, råkade i går afton kl. 7,5 under den då rådande starka tjockan stöta på grund på ett skär strax söder om Vinga. “Götha“ var på ingående och kom från Köpenhamn.

Etter en timmes arbete lyckades man med egen maskin få “Götha“ af skäret, hvarefter ångaren lade sig för ankar på en närbelägen trygg ankargrund.

“Götha“ gick i dag för egen maskin upp till staden och förtöjde vid Skepps­bron nedanför cellfängelset.

Skadan, en läcka i akterrummet, är af ganska obetydlig art.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Levererades i maj 1895 till Förnyade Ångfartygs AB Götha, Göteborg och erhöll rederiets namn i dopet. 1927 april, såld för 52.500 kronor till Rederi AB Svenska Lloyd, Göteborg och omdöpt till CAMBRIA.