”I Södra Hamnkanalen har nu anträffats förut omnämnde försvunne järnvägskonduktören Jöns Lindströms uniformsmössa, hvarigenom antagandet att han under nattens mörker fallit i kanalen och drunknat vinner i styrka.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Södra Hamnkanalen Göteborg.