1800-talets Göteborg

Frågan är fri

I avdelningen ”från allmänheten”, alltså insändarspalten publicerades den 24 januari 1898 följande fråga under rubriken ”Frågan är fri” från en Skattdragare:

”Hemställes till vederbörande huruvida det är förenligt med god ordning och konseqvens att icke samtliga öfvergångar uti Nya allén hållas uti lika renligt skick, i det att alla öfvergångarne emellan Kungsportsavenyen och Hasselbladska ängen dagligen sopas, då där emot de hvilka äro belägna emellan Husar­bron och Järntorget helt och hållet försummas. Sålunda äro numera stensättningarna emellan Husarbron och Husargatan samt emellan Pusterviksplatsen och Kaponniergatan totalt öfverhöljda af smuts, sa att man före­drager att undvika att färdas däröfver.

Det kan väl icke vara möjligt att vederbö­rande anse att för den publik som företrädes­vis färdas å de sistnämnda platserna det kan vara rent nog som det är, bara de öfriga som den förnämare publiken trafikerar äro i bästa skick.

Skattdragare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Husarbron, 1900-talets början.