1800-talets Göteborg

Ung inbrottstjuf

”I går anhölls af polisen 14-årige August Larsson, som 17 dennes genom inbrottsstöld i en vindskrubb i huset n:r 3 vid Rosenlundsgatan tillgrep en klädningskjol, värderad till 6 kronor och till­hörig änkefru Charlotta Ulrika Sjöborg. Kjo­len pantsatte han för 3 kronor i Majornas Pantaktiebolags kontor.

Fruktande för polisen har gossen, som bor i ofvanoämnda hus, efter stölden hållit sig dold samt tillbrakt nätterna i skrubbar och å afträdeshus. Redan hösten 1896 var han an­hållen för stölder af klädespersedlar till 75 kronors värde samt har sedan gjort sig känd som högligen tjufaktig och vanartig. I sitt hem erhåller han ej nödig vård samt saknar där ibland till och med föda. Fadern, månadskarl Larsson, är änkeman.

Den stackars gossen, som var iklädd nästan söndertrasade, tunna kläder, remitterades i dag på e. m. till Gibraltar. Under högljudd gråt bad han att slippa komma på fattigvården, som dylika vanartade ligapojkar mer frukta än fängelset.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Rosenlundskanalen och gatan under början av 1900-talet.