”En proposition om statsanslag för utvidgning för flottans räkning af dockbyggnaderna å Lindholmen har i går aflämnats i riksdagen.

Regeringen har nemligen tänkt sig att Lindholmens verkstads aktiebolags skeppsdocka, som eger tillräcklig längd och djup för våra första klassens pansarfartyg, skulle vid behov användas för att mottaga desamma.

Bolaget har äfven förklarat sig villigt att mot vanlig dockafgift upplåta dockan för sagda ändamål under förutsättning att staten bestrider kostnaden för de reparationer å portöppningen som i dylikt fall blefve nödiga. Dessa kostnader beräknas till 137,000 kr.

Arbetena skulle, under förutsättning att de påbörjas i sommar, kunna vara färdiga vid samma tid nästa år.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från pansarbåten Niords sjösättning med kungabesök på Lindholmens varv 1898 30/3.