Svensk-amerikansk storkapitalist vill sälja Stora Härlanda

”Landeriet Stora Härlanda med Koggelyckan, hvilken fastighet, såsom förut nämnts, af kapten Tage Sylvan för­sålts till den svensk-amerikanske storka­pitalisten Johnson, har den 22 sistl. fe­bruari i drätselkammaren genom inlemnad skrifvelse hembjudits Göteborgs stad till inlösen, med begäran om skyndsamt svar huruvida staden nu vill begagna sig af sin inlösningsrätt eller ej. Enligt vilkoren i upplåtelsebrefvet skall nemligen ärendet öfverlemnas till drätselkammaren, som då kan antingen afböja eller tillstyrka lös­ningen, men i senare fallet skall hänskjuta saken till stadsfullmäktige. Ännu har den ifrågavarande affären dock ej hunnit dit hänskjutas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto taget inför arkeologisk utgrävning av Härlanda kyrkoruin, år 1925.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.