”Fyllningen af Östra Hamnkanalen har nu börjat, i det att ett par pråmlaster sand och grus blifvit uttömda i kanalen midt för Kungsgatan. Me­ningen är att nu så småningom börja med fyllningen på de djupaste ställena. Man har nu också börjat med genombrytande af kajmuren vid Södra Hamngatan för afloppets skull. Emellertid kommer icke förr än efter konungabesöket den gröfre fyllningen att taga sin början.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vattenreservoiren vid Kungsportsplatsen samt Östra Hamnkanalen. Foto från 1890-talet.