1800-talets Göteborg

Göteborgs befästande

Riksdagens ledamöter valde att inte ge pengar till att befästa Göteborg, det väckte många ilskna kommentarer i tidningarna.

”Tänk   på Göteborgs befästande!” är titeln på en liten elegant broschyr, tryckt hos Wald. Zachrisson härstädes. Broschyren hänvänder sig till Sveriges ombud inom riksdagens båda kam­rar.

På första sidan synes bilden af en gam­mal ramponerad kanon från Varbergs fäst­ning, den enda kanon Sverige eger på hela vestkuslen från Karlskrona ända upp till norska gränsen. Det är en bild som i all sin enkelhet talar kraftigare ord än någon tunga förmår uttrycka. Den bilden ensamt borde ha kunnat hindra riksdagen från att fatta ett sådant beslut som går­dagens beträffande de föreslagna fästnings­verken vid Göteborg.

Broschyren innehåller dessutom ett kraf­tigt upprop till att verka för Göteborgs befästande samt ett par högstämda poem, benämnda “Göteborgs försvar“ och “Be­tänk !“

Ur det förstnämnda taga vi oss friheten citera följande präktiga strof:

Men om ej lif och saga följas åt Som kropp och själ, så är den hela ståt En lusteld blott som flammar upp förgäfves. Ett dram är lifvet: handling blott det var, Som gjorde Sverige stort i flydda dar,

Och handling är det än i dag som kräfves…” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Grupp av Götaartillerister utanför Arsenalen på Lilla Otterhällan, troligen 1890-talet.