1800-talets Göteborg

En usel familjefar

”En usel familjefar är förre måleriarbetaren Anders Olsson i Majorna, straf­fad för fem resor stöld. Enligt anmälan af hustrun för han i hemmet skoj och oväsen, störande för deras grannar, samt lemnar nä­stan intet bidrag till underhåll af hustru och barn, hvilka också måst anlita fattigvården. Vidare har en hans 17-åriga dotter anmält för polismyndigheten att fadern burit sig i hög grad oanständigt åt mot henne samt söker misskreditera henne hos hennes principal, hvarför hon anropar polisen om skydd mot sin ona­turlige fader.

Instäld inför poliskammaren i dag på e. m. sökte Olsson ursäkta sig med att han ”talade mycket högt. emedan det susar för öronen“ på honom. Dottern hade han ej velat göra något ondt. Skulle nu arbeta om han finge vara på fri fot.

Olssons försäkringar funno emellertid intet förtroende, utan blef han genast afförd till cell. i fängelset.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Sågparken” i slutet av 1890-talet.