”Victoria (British Columbia) den 5. En man som förut varit postbud i Förenta staterna har ankommit hit från Dawson City. Han meddelar att Andrée befinner sig i Klondyke. Han medför bref från Andrée.

Enligt en annan version säges Andrée befinna sig i S:t Michael (fort och ö å Alaskas vestkust, i södra Behringssund), ej i Klondyke.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Aftonblad 6 april 1898.