1800-talets Göteborg

När brännvin går in….

Dagens berättelse kommer från Polisdomstolen.

”När brännvin går in. En af de beskedli­gaste pojkar vi ha i Göteborg heter Axel Sig­frid O., och hans högsta njutning är att stå vid städet och i städad takt svänga släggan för att ur den formlösa eldröda massan framslå än ett, än ett annat nyttigt föremål.

Och han super aldrig, vår vän O. “Bränn­vin ska’ tas som medicin“, det är hans ord­språk, och han lefver också därefter.

Långfredagen insjuknade han svårt och hvad var naturligare än att han profvade sin medi­cin? En gång. Två gånger. Tre gånger.

Alla goda ting äro tre, säger ett annars ordspråk, men så gick det inte den här gången. Ty vännen O. ble’ liasom glad och rusade ut på gatan och hoppade och dansade till småpojkarnes förtjusning och två poliskonstaplars gräsliga fasa. Det kan ju hända att Axel yrade, men konstaplarne trodde att han var “full och galen“ och häktade honom.

Då gjorde Axel det desperataste motstånd som gjorts på långa tider här i stan men det hjelpte inte, ty konstaplarna voro starka och resoluta karlar.

Och domaren, som var mycket ond för att så många “gått och supit sig fulla på våra helgdagar“ dömde honom att bota sammanlagdt 90 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Brännvinsglas.