1800-talets Göteborg

Tjufskyttemål vid Sävdals häradsrätt

Sävedals häradsrätt höll sina förhandlingar i Göteborg under slutet av 1800-talet och domarna fick därmed också lite utrymme i Göteborgs tidningar. Före 120 år sedan fördes två tjuvskyttar inför rätten.

”Stationskarlen A. R. Norén vid Härryda station har af häradsrätten blifvit dömd för oloflig jakt å Dansereds egor i Härryda att bota 40 kronor samt au ersätta målsegarnes rättegångskostnader med 95 kr.

— Torparen Aug. Bernh. Gustafsson i Snugga i Landvetters socken, som angifvits för oloflig jakt, ålades på grund af aigifna vitt­nesmål att, om han så kunde, fria sig med ed.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Fyra jägare med gevär och en älg. Från vänster: Nr 1 Arvid Stenholm, född 1878, Nr 4 Gustaf Ferdinand Hallberg, född 1860.