”Odd-Fellow-orden räknar sin tillvaro från den 26 april 1800, då den grundlades i Amerika. Sedan dess har den utvecklats ovanligt kraftigt och räk­nar nu medlemmar i alla land. Och i Sverige har den, särskildt under de se­nare åren, erhållit ett raskt uppsving.

Den lifskraftiga och manstarka O.-F.- logen i Göteborg, Gustaf II Adolf, hål­ler i morgon afton högtidssammanträde.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Odd Fellow’s hus på storgatan, 1901.