1800-talets Göteborg

”Myrornas” friluftsfest i Slottsskogen

Myrornas” friluftsfest, som gång på gång måst uppskjutas på grund af mindre gynnsamt väder, blef äntligen i lördags verklighet. Väderleken var strålande vacker, och tack vare lyckade arrangement rådde hela eftermiddagen den gladaste stämning bland de talrika barn- och ungdomsskarorna, som samlats på festplatsen kring dansbanan i Slottsskogen.

De små roades med hvarjehanda lekar och upptåg, och ungdomen svängde lu­stigt om efter musikens toner.

Vid 10-tiden var det hela slut, efter- lemnande det angenämaste minne och troligen äfven en allmän önskan att snart åter få samlas till en dylik fest.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla dammen.