1800-talets Göteborg

Göta Källare och Lorensberg förlorar utskänkningsrättigheterna

”Ingen utskänkningsrättighet å Göta Källare och Lorensberg. Magistraten i Göteborg har som bekant hos länsstyrelsen föreslagit att Göteborgs utskänkningsaktiebolags anbud att för nästa tre år öfvertaga de brännvinsutskänknings- och minuthandelsrättigheter i Göteborg, hvilka eljes skulle å auktion utbjudas, måtte antagas samt att utskänkningsrättigheterna för fru Amalia Simen och Frimuraresamhällets hus skulle beräknas såsom fortfarande under nästa tre försäljningsår. Utskänkningsrättigheterna å hotell Göta Källare och landeriet Lorensberg hade däremot magistraten föreslagit skulle upphöra med innevarande försäljningsårs utgång.

Länsstyrelsen har i går godkänt detta förslag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göta Källare, ca 1900.