”På besök i hemlandet efter en längre tids vistelse i främmande lans befinner sig för närvarande en bygdens son, köpmannen Frithiof Ahlén.

För omkring 18 är sedan begaf sig den nu 35-årige mannen till Australien för att där söka sin utkomst, erhöll an­ställning hos en af Sydneys största affärsfirmor och lyckades genom sitt sympati­ska väsen, sin duglighet och aldrig svik­tande redbarhet att inom kort avancera till en af firmans föreståndare. Uppå läkares inrådan att ombyta klimat har hr Ahlén tillbrakt de sista två åren i Syd-Afrikanska republiken (Transvaal) samt Capstaden, och där i kompaniskap med en apotekare Hunt, likaledes ifrån Sydney, bedrifvit en omfattande affärsrörelse.

Hr Ahlén, som är ogift, är bördig från Hisingen och son af den för ett tiotal år tillbaka aflidne kommunalmannen, förre skolläraren och organisten i Björlanda församling Justus Ahlén.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Skolkarta märkt nr 15. Australien.