Lindholmens docka. Kontrakt har i dagarne afslutits mellan Lindholmens verkstad och byggmästare Sven Jehander från Stockholm om utvidgning af verkstadens docka i såväl längd som bredd. Efter dessa förändringar kommer dockan att få en bredd i portöppningen af 60 fot och en längd af 400 fot. Arbetet är redan börjadt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Från Hisingssidan, bortom älven skymtar Carl-Johans kyrka. Årtal inte angivet.