Wilsons fartyg kom att under 1800-talet frakta mycket gods och inte minst människor över till England, där många reste vidare till USA. Men dagens annons är hämtad 1855, innan den stora emigrationen startat och då var det ”The North of Europe Steam Navigation Comp” som skötte trafiken, Wilson förmedlade endast tjänsten.

Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 11 september 1855

Bilden i sidhuvudet är hämtad från clydeships.co.uk: Fartyget SCANDINAVIAN, byggt 1852 på varv i Hull.