”För en provisorisk bro öfver Vallgrafven vid teatern göras nu förberedande arbeten såsom pålning m. m. När denna bro blir färdig att upptaga trafiken, kommer den gamla teaterbron att rivas för att ersättas af den nya ståtliga bro, som kommer att byggas i sammanhang med Östra Hamngatans igenfyllning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Den gamla bron över vallgraven under 1890-talet.