1800-talets Göteborg

Almarna utmed Allmänna vägen fälls

”Arbetet på utvidgningen af Allmänna vä­gen från Carl Johans kyrka till Betzens gata har nu påbörjats och flera af de gamla lummiga almar, som i många som­rar bringat skugga åt Majborna — i år behöfvas de icke! — ha fallit och bort­köras nu uppsågade i småbitar. Denna del af Allmänna vägen utgör en direkt förlängning af Carl Johansgatan.” (Ur: Göteborgs Aftonbad 19 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Allmänna vägen, omkring år 1900-