1800-talets Göteborg

Tillbud vid vattnet

”— Nära att drunkna voro i går 12-årige gossen Hagström och 10-årige Gu¬staf Nordén, boende nr 10 Norra Liden, hvilka invid Stora lyftkranen vid Skeppsbron föllo i hamnen. De räddades i sista stund af en poliskonstapel och några andra personer.

— Stenläggaren Svante Johansson Söderqvist boende vid Bangatan ramlade i går i berusadt tillstånd i elfven, men blef lyckligt uppdragen. Han fördes till polisstationen, där hans kläder och han sjelf några timmar fingo torka ut. I dag dömdes han af polis¬domstolen till fylleriböter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs hamn: Van Tiels ånglyftkran 1892.