”Tilläggningen vid Långedrags brygga. Det har genom pressen gått en notis om att båtar vid ett vite af 10 kr. ej finge lägga till vid Långedrags brygga.

Man ber oss nu upplysa att detta för­bud ej gäller de olika segelsällskapens båtar, utan att förbudet tillkommit för att hindra s. k. “söndagsseglare“, särskildt sådana som föra oväsen, från att lägga till vid bryggan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Långedrag, hamnen. Långedragsrestaurangen t.v. År 1917-