”I natt vid ½ 12-tiden inkom å polisstationen vid Spannmålsgatan arbetskarlen August Lars son, boende å Qvillebäcken, blödande ur ett sår å högra handens pekfinger och anhöll bli förbunden. Han berättade att tre okända ynglingar kort förut å Fontänbron utan rin­gaste anledning omringat honom, hvarefter en af dem drog knif och tilldelade honom ett hugg å handen. De togo därpå till flyk­ten och försvunno inom kort efter att ha sprungit öfver Gustaf Adolfs torg. Han tror sig kunna igenkänna knifhuggaren, om han får se honom.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fontänbron år 1896.