”Ovanstående bolag grundades 1860 av John Millar, som då inflyttade från Skottland. Rörelsen bedrevs från början som rederi och träagentrörelse. Rederirörelsen upprätthöll trampfart samt dessutom linjefart Göteborg Hartlepool i tämligen stor omfattning. Sedermera har dock den huvudsakliga näringen bestått i skeppsmäkleri och trävaruagenturverksamhet, men kommer bolaget så snart fartyg kan förvärvas även upptaga rederirörelsen.

John Millar drev verksamheten till 1905, då dennes son William Millar, övertog firman. Redan 1907 hade sjökapten Ernst Rundberg börjat sin verksamhet där och blev 1929 vid firmans ombildande till aktiebolag dess verkställande direktör. Styrelsen består f.n. förutom av sjökapten Ernst Rundberg av dennes son, sjökapten Bertil Rundberg samt av fru Elsie Strandberg.” (Stor-Göteborg s. 346)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Stor-Göteborg, s. 346. Bilden  föreställer fartyget s/s June.

Referens

Stor-Göteborg = Great-Gothenburg, Bokförmedlingen, Göteborg, 1957