”Till härvarande poliskammare har ingått skrifvelse om en stor stöld, som begåtts i Arad i Ungern. At denna skrifvelse, hvari anhålles att tjufven må efterlysas här i Sve­rige, framgår följande:

Janos Krivån, född i Lippe oob tillhörande den reformerta läran samt anstäld som kas­sör i Komitatets Ungarisches Boden-Kredit­institut i Arad, har afvikit därifrån medta­gande värdepapper till ett belopp af 250,000 gulden. Han försvann från Arad den 2 juli och har tagit vägen öfver Budapest, Wien och Hamburg.

Janos Krivåns utseende beskrifves så­lunda: länga omkring 176 cm., blondt hår och uppåtvridna blonda mustascher, mager figur, sjukligt utseende och insjunket rakadt ansikte. Han bär glasögon med skarpa glas. Särskilda kännetecken på K. äro, att han emellanåt skelar med venstra ögat samt ta­lar tyska, ungerska och franska. Efterlysningen är undertecknad af Sarlot Domokos, polismästare i Arad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Wikimedia Commons: Administrative map of the county of Arad in the Kingdom of Hungary. Karta från 1910.