1800-talets Göteborg

En oförbätterlig

”Förre tvångsarbetsfången, den bekante gatudrifvaren och s.k. fönsterputsaren Johan Edvard Olsson, stod nu åter inför poliskammaren. Han är därjemte en svår drinkare och bråkmakare. Härom dagen hade han oombedd putsat ett fönster till en affärslokal vid Södra Hamn­gatan, hvarefter han i pockande och hotande ton fordrade betalning.
Från 1875 har han ett 20-tal gånger (nästan årligen) varit bortdömd till tvångsarbete samt kom på fri fot 5 sistl. februari, hvar­efter han en tid varit intag
en å sjukafdelningen vid Gibraltar.
Han bad nu bevekligt om sin frihet samt lofvade ”om möjligt bot och bättring.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Försörjningsanstalten Gibraltar tidigt 1900-tal.