”En ny, elegant fotografiatelier har i dag öppnats vid Kungsgatan 57 i Wettergrenska huset af den unge, fram­stående fotografen hr Fritz Bruce.

Atelieren, som säkerligen är en af de största i staden, är inrymd i de lokaler där den stora konfektionsfirman förut haft sin kapptillskärning. Det är höga, ljusa rum med präktig utsikt öfver ta­ken i sjelfva hjertat på Göteborg ända bort till Brunnsparken.

Hr Bruce, som af göteborgarne redan döpts till “den nye Jonasson“, har inredt och dekorerat sin nya lokal tidsenligt och smakfullt och torde hans atelier un­der kommande säsonger bli samlingsplat­sen för en stor del af den fashionabla publiken.

Den ligger ju också så centralt och så nära den lokal — Wettergren & C:o — där damerna dikta dräktpoem i siden och tyll.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: T.v. huset nr 43, i mitten hörnhuset nr 41 Östra Hamngatan. T.h. huset nr 57 Kungsgatan.