”Vid Björkö hafsbad stängdes varm- och kallbadhusen i går. De flesta badgästerna hafva redan flyttat in, och den lifligaste och af stadsboar mest be­folkade ön i norra skärgården ser nu temligen öde och tom ut. I går afton var danstillställning å restaurant Alphyddan, troligtvis för sista gången i år.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Troligen Björkö, ca år 1900.