”Palace Hotel är beläget vid Södra Hamnagatan och Hotellplatsen alldeles intill centralstationen. Den ljusgrå byggnaden gör ett solitt och förnämt intryck, vilket ej förbleknar, då man träder inom dess dörrar. Över det hela vilar en air av förnäm borgaristokrati. Byggnaden har också förut varit ett av Göteborgs förnämligare patricierpalats och tillhörigt Fürstenbergska familjen.

För sitt ändamål som hotell har naturligtvis byggnaden blivit betydligt ombyggd och sedan den flera gånger blivit moderniserad kan den nu tillräkna sig allt, som hör till modern hotellkultur. Hotellet förfogar över ett 100-tal rum, där alla krav på komfort och trevnad i rikligt mått kunna tillfredställas. Alla moderna anordningar som kallt och varmt rinnande vatten, telefon o.dyl. finnes naturligtvis å rummen.

Festvåningen

Vackra möbler och förnäma tavelsamlingar smycka etablissementets olika salar och rum. Särskilt fäster man sig vid det synnerligen eleganta och praktiskt inredda sällskapsrummet. Fest- och bankettsalar finnes flera stycken.

Restaurangen är indelad i tvenne avdelningar. Stora matsalen är en festligt och förnämt inredd sal. Under säsongen bjudes här på musik och vissa kvällar i veckan anordnas danssoiréer, som stå på erkänt hög nivå. Den andra avdelningen Gyllene Hornet är mera avsedd som lunchrestaurant. Det är en mycket trivsam lokal till större delen originellt inredd i tysk källarstil.

Under samma regim som Palace Hotel står de förnämliga restaurationerna Huvudrestauranten och Wärdshuset å Liseberg samt Trädgårdsföreningens Sommarrestaurant.” (Ur: Wendel 1939, s. 77-78)

Referens

Wendel, B., Beskrivning över Göteborg med omnejd, Fournir, Stockholm, 1939