1800-talets Göteborg

Lömskt öfverfall

”För ett lömskt öfverfall vid Skeppsbron var natten till i går hand­lande H. Ruben från Köpenhamn utsatt.

Då han klockan 1,25 i sällskap med ett par personer passerade förbi Nya Ångslupsbolagets brygga, blef han bak­ifrån öfverfallen af en okänd mansperson, hvilken med något tillhygge tilldelade honom ett slag i hufvudet med påföljd att han erhöll ett starkt blödande sår.

Våldsmannen och ett par hans stall­bröder togo skyndsamt till flykten.

Man har ännu ej kommit våldsverkaren på spår.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: No. 105. Merkur vid Skeppsbron Göteborg. År 1910.