1800-talets Göteborg

Cigarettrökande pojkar bakom brandtillbud

”Cigarettrökande pojkar voro sannolikt anstiftare till ett hotande eldsvådetillbud i torsdags å yinden till Göta Hallen.

Tjensteflickan Elemina Engelbrektson varseblef lyckligtvis elden, som utbrutit i en med halmviskor fyld packlår tillhörig vin­firman Johnsson & Bogren. Hon tillkallade genast sin husbonde, handlande Jonas Jo­hanson, som lyckades qväfva elden genom att raskt nedtrampa de brinnande halmviskorna.

Flera personer hafva upprepade gånger sett fyra pojkar rökande cigaretter uppehålla sig å vinden, men i torsdags hade enligt pojkarnes uppgifter endast en af dem varit på vin­den ett par timmar sysselsatt med mattpiskning.

De rökande pojkarne, som förhörts ock varnats af polisen, äro 13-årige Gustaf Oskar och 9-årige Erik. söner af slaktare Gustafs­son, samt nyhterhetsvärdshusidkerskan Sven­sons pojkar, 13-årige August Mauritz Viking 1 och 9-årige Vidar Minervus.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 25 juli 1896.