”Det kunde gått illa. Droskkusken Johan Viktor Andersson stod tilltalad för en oförsvar­lig vårdslöshet, som han härom dagen gjort sig skyldig till.

Han hade fått i uppdrag att köra en familj bestående af man, hustru och barn till uppgifvet ställe. Han skulle härvid taga vägen öfver Rosenlundsbron, hvilken man just vid kuskens ankomst höll på att öppna. Det vanliga varningstecknet en s. k. ballong var uppsatt, men observerades ej af kusken, som helt lugnt fort­satte sin färd in på bron, hvarvid hästarne sönderryckte den framför bron uppsatta stängselkettingen och kommo upp på bron.

Till all lycka var ej bron fullständigt öppnad, ty då hade helt visst en stor olycka kunnat inträffa. Som det nu var sluppo de åkande undan med blotta förskräckelsen. Hur kan ni köra så vårdslöst, det är ju ett gräsligt slarf, sporde domaren. Jag blef alldeles bländad af solljuset, så jag såg ingenting, försvarade sig kusken, som för nio år sedan gjort sig skyldig till samma förseelse.

Han slapp undan med 10 kr. böter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hvitfeldtsplatsen, 1901.