1800-talets Göteborg

Ty domstolen talar inte engelska

”Mycket besvär har domstolen med de sjö­män på främmande fartyg som studera göteborgssystemet något för grundligt så att de få fristad hos polisen.

Härom dagen stod en engelsk matros inför skranket för att han ej tålt den svenska pun­schen. Man sökte med ljus och lykta efter en tolk, ty »domstolen talar inte engelska».

Det såg en stund dystert ut för åklagaren att få karlen förhörd och fäld, och englishmannen gladdes troligen redan i sin själ öfver sin oförstådda nationalitet.

Då kom hjelpen från ett oväntadt håll. En «qvarsittare» från föregående afton, också han sjöman, räddade situationen och uppträdde som uttolkare. Matrosen vardt fast, och tolken fick göra honom sällskap på tre dar’s fängelse ifall deras kaptener ej löste ut dem.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Rådhusgården 1902.