”Högsta tillåtna antal passagerare å spårvagn af den större dimensionen är från och med i morgon 16 (49 centimeter för hvar passagerare) och af den mindre 14 (49,5); de hittills gällande motsvarande siffrorna äro 18 (44,5) och 16 (45),

I Stockholm kommer på hvar passage­rare 49,5 centimeter.

Detta gäller endast de öppna vagnarna.

I de öppna vagnarna härstädes är utrymmet för hvar passagerare 42l/4 och i Stockholm 46 centimeter. Någon ändring härutinnan kommer ej nu att vidtagas härstädes, enär några klagomål i detta fall ej föreligga.

Spårvägsbolaget har sjelft förklarat sig villigt vidtaga dessa förändringar till allmänhetens beqvämlighet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:  Göteborg började elektriska spårvagnen 1902. Den sista hästspårvagnen synes här på Drottningtorget 1911.