1800-talets Göteborg

Julklappar orsakar tågförseningar

”Tågförseningar får man nu i följd af den starka jultrafiken af både resande och ilgods vara beredd på under dagarne före jul. Så anlände i morse natttåget från Stockholm en half timme försenadt.

Som bevis på den stora julgodstrafiken ifrån Stockholm meddelas, att redan nat­ten till söndagen lastades där icke min­dre än 23 ilgodsvagnar med julklappar, som afgingo åt skilda håll. Natten till måndagen lastades omkring 20 vagnar äfvenledes med julklappar. Alla platser vid Stockholms Centralstation äro upp­tagna för ilgodsafsändningen. Till och med kungliga väntsalen har måst tagas i anspråk för en del af expeditionen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 december 1898)

Denna dag får vi även komma med följande uppmaning:  ”Ingen julmaskerad. Under julhelgen få inga utklädda uppträda på gatorna. De blir genast anhållna af polisen och demaskerade.” Ur: Göteborgs Aftonblad 21 december 1898) Om denna tradition kan du läsa i ”Den gamla göteborgsjulen” samt ”Förbud mot maskeradupptåg”.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy österut från Masthuggskajen, I fonden Kungshöjd. 1920-talet.