”Julbrådskan har naturligtvis va­rit stor som vanligt — och till och med mer än vanligt — vid både järnvägar och postanstalter.

Från härvarande statsbanestation afsändes under dagarne 16—24 dec. 10,230 kolli paket- och ilgods samt ankommo 5,940 kolli under samma dagar.

Förlidet år afsändes å statsbanestationen 8,460 kolli och ankommo 5,590.

Å filialpostkontoret vid Victoriagatan afsändes under tiden 16—24 dec. 873 paket och ankommo 500; å filialpostkon­toret vid Sigbergstorget räknades 197 afsända paket och 182 ankommo; å fili­alpostkontoret vid Getebergsängen afsända 47 paket och ankomna 18; å fili­alpostkontoret vid Köpmansgatan afsända 1,260.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vykort, Göteborgs postkontor.