1800-talets Göteborg

Hem för nervsjuka på Adolfsberg

”Ett hem för nervsjuke har fröken Thora Williamson låtit inrätta å villan Adolfsberg i Örgryte.

Hemmet, som är afsedt för första klass qvinnliga patienter, beräknas kunna inrymma 7 patienter. I första våningen finnas samlingsrum, matsal, öppna glastäckta verandor. Villan, som är beqvämt inredd, har ett utmärkt vackert läge, därifrån erbjudes en herrlig utsikt.

Hemmets innehafvarinna och förestånderska, fröken Williamson, har utbildat sig som sjuksköterska å Kommunehospitalet i Köpenhamn samt har tjenstgjort som förestånderska för Centralhospitalet i Upsala.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vykort, Örgryte Villastad från flygplan, Örgryte nya kyrka i bildens mitt. Ovanför kyrkan syns Böskolan och i fonden anas Gårda.