1800-talets Göteborg

Benzin- och petroleum motorvagnar – snart på staden gator?

”Benzin- och petroleum motorvagnar, såväl för person- som godsbefordran, hvilka alltmer börjat finna användning i utlandets större städer, torde äfven komma införas i Göteborg. Firman Elieson & Kärrberg har nemligen satt sig i förbindelse med innehafvarne af det kända Daimlerpatentet för att tillämpa detsamma i Sverige.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Automobil av märket Daimler. 6HP Twin cylinder. Wagonette 1896.

Läs även skildringen av den första lastvagnsautomobilen i Göteborg.