”Under förra veckan gjordes å kanonbåten ”Svensksund” försök för utrönande i hvad mon ljudet från signalkanonen å Hamneskär, äfvensom från därstädes aflossade knallraketer, hvilka explodera omkring 600 fot uppe i luften, skulle förnimmas af kanonbå­tens dykare.

Härför nedgick dykaren på omkring 8 meter utanför norra inloppet till Marstrand, utan att kunna höra det allra minsta af skotten. Sedan gick kanonbåten ut och lade sig omkring 1/2 minut söder om Hamneskärs fyrtorn, då dykaren gick ner på 8—10 me­ters djup, men med enahanda resultat. Yt­terligare försök gjordes, huruvida dykaren, iförd dykaredräkten och placerad på kanonbåtens däck, skulle kunna iakttaga ljuden, men ej heller där hördes något.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:

Fartyg: SVENSKSUND

Längd över allt 40 meter

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Byggår: 1891

Varv: Kockums

Övrigt: Sjösatt 1891.

Depl. 360 ton, Längd 38,0 mtr., Bredd 7,9 mtr., Djupg. 3,6 mtr., Fart 12 knop, Bestyckning: 2 st. 5,7 cm. kan., 1 st. 2,0 cm. kan.