1800-talets Göteborg

Bilder från Andrées färd mot okända öden lockar besökare

”Något som drar folk tyckes Panorama International vid Norra Hamn­gatan ha fått i den bildserie, som före­visas i dagarna, föreställande våra käcka nordpolsfarare Andrées och hans kamra­ters färd till Spetsbergen alltifrån afresan från Göteborg till det ögonblick då ballongen lemnar Spetsbergens jord.

Isynnerhet i dessa Andréeryktenas dagar bör det vara af särskildt intresse att liksom lifslefvande skåda våra nord­polsfarare på deras färd mot okända öden. Serien förevisas endast denna vecka.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Någon minut före starten. I gondolen står Andrée längst till vänster, bredvid honom Strindberg. Mellan dem skymtar Fraenkels rygg och nacke.