”Arbetskar­len Karl Vilhelm Petter Örström och förre sjömannen Frans Oskar Svensson Kry blefvo i dag på e. m. införpassade till cellfängelset.

Enligt rapport från detektiva afdelningen ha de föröfvat följande stölder:

I korridoren till Carlstedtska skolan vid

Kungsportsavenyen tillgrep Örström en stortröja. tillhörig bagaremästare Rydbergs son (nr 41 Kyrkogatan) och värderad till 14 kro­nor. hvilken tröja pantsattes för tre kronor å Dalins lånekontor vid Snickaregatan; i kommissionshandlare Löfgrens butik, nr 14 Första Långgatan, tillegnade sig Örström en till nio kronor värderad kavaj som be­lånades för tre kronor vid Jonssonska kon­toret, Ekelundsgatan samt

genom inbrott å vinden till huset nr 35 Vasagatan två jägerskjortor, tillhöriga hushållerskan Lovisa Karlson och värderade till fem kronor. Örström var föröfvaren äfven af denna stöld, sedan han förut å ett byggnadsupplag tillgripit en järnnagel, hvarnaed han uppbröt låset till vinden.

Kry var medveten af alla stölderna och fick sin andel af pengarne för det pantsatta tjufgodset.

Då Kry i förgår skulle belåna de stulna sakerna å Vinbergska kontoret vid Pilga­tan, blef han emellertid såsom skäligen miss­tänkt anhållen af hr Vinberg och förd till Haga polisstation. Vid förhör angaf han nu

Örström såsom sjelfve tjufven, och blef denne strax därefter äfven gripen at polisen.

Inför poliskammaren i dag erkände de båda anhållne sitt brott. De företedde en

högeligen bedröflig anblick, Örström utmagrad och likblek samt Kry pussig och rödglänsande, båda iklädda idel trasor.

Örström, född 1879 i Köpenhamn, är förut straffad för snatteri och stöld samt varnad för lösdrifveri.

Kry är född 1878 i Marstrand samt var­nades för en kort tid sedan såsom lösdrifvare.

Målet blef remitteradt till rådhusrät­ten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Länscellfängelset vid Sankt Eriks Torg 1901.