1800-talets Göteborg

Pansarbåten Dristigheten byggs på Lindholmens verkstad

”Vår sjunde pansarbåt “Dri­stigheten“ bygges som bekant för närvarande å Lindholmens verkstad.

Denna pansarbåts grofva kanoner, en uppstäld för-ut och en akter-ut i hvar sitt pansartorn, blifva af en något min­dre kaliber — 21 cm. — än våra öfriga första klass pansarbåtars tornbestyckning, hvilken har 25 cm. kaliber. Under det att dessa senare kanoner tillverkats i utlandet, hos Schneider & C:ni i Greuzot, komma “Dristighetens tornkanoner — trots sin något mindre kaliber lika effektiva — att förfärdigas inom landet, vid Bofors verkstäder. Marinförvaltningen har nemligen afslutit kontrakt med nämnda bolag om leverans af dessa ka­noner, hvilka skola vara färdiga till besiktning och profskjutning om ungefär tjugu månaders tid. För hvarje kanon med lavettage erhåller bolaget en inbe­talning af 89,600 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:

Fartyg: DRISTIGHETEN

Bredd över allt 14,77 meter

Längd över allt 89,0 meter

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Byggår: 1901

Varv: Lindholmens Verkstad

1 svar »

  1. Hej Hallén! Tack för intressant artikel om pansarbåten Dristigheten. I min ägo har jag en liten silverbägare med inskriptionen ”Från Dristighetens gunrum 1922”. Min far mottog denna minnesbägare efter att ha gjort sin värnplikt i köket ombord på Dristigheten. Han deltog vid en av skeppets långresor och berättade gärna om hur han fick servera Spaniens kung Alfonso XIII vid skeppets besök i San Sebastian. Efter sin värnplikt valde min far att fortsätta till sjöss inom kök och intendentur – han pensionerades 1966 och var de sista åren vaktman ombord på barken Viking när man hade yrkesskola ombord. Att söka sig till sjöss på 1920-talet var än mer att söka sig från dåtida samhällets ohälsosamma och usla sanitära förhållanden. Familjen bodde vid Klamparegatan i Masthugget i en gammal mörk och gisten kåk där hans broder drabbades av Engelska sjukan – orsakad av D-vitaminbrist. När min far efter skolan fick ett arbete på tyglagret vid Wettergrens kappfabrik vid Stigbergsliden förskräcktes han av att se hur många som drabbades av lungtuberkulos. Sjölivet blev friskare – och min far inledde denna yrkesbana ombord på pansarskeppet Dristigheten.