1800-talets Göteborg

Sillsäsongen är slut

”Sillsäsongen för året är nu slut, och resultatet har för våra fiskare va­rit högst vinstgifvande.

“Det är det “frackaste“ år vi haft se­dan sillfisket började“, upplyste oss en af vadbrusarne. “Vi ha ju ej fått stora fångster, men priset har varit mycket bra.

I medeltal har hvarje fiskare i vinter tjenat 500 kronor, men vadlag finnas som erhållit ända upp till 3,000 kr. pr man“.

Fiskarena äro nu också bättre rustade att mottaga sillen både hvad båtar och vadar samt erfarenhet beträffar.

Denna sillsäsong har dess bättre aflupit utan olyckshändelser. Icke en enda af hafvets härdiga söner har omkommit. Detta ehuru fiskarenas antal i år varit ovanligt stort och vädret rätt ostadigt och stormigt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum, Sillstänget vid Porsholmen april 1894.

2 svar »

  1. sillen som man bla gjorde olja av
    som exporterades bla till Paris gatlyktor
    har jag hört ngon gång….. stämmer detta
    Tack för ala artiklar……

    • Under 1700-talets sillperiod exporterades mycket tranolja till bl.a. Frankrike. Artur Attman som skrev att det var bohuslänskt tran som lyste upp gatorna i revolutionens Paris.(Attman, A. (1979). Tre föreläsningar 1978. Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-samhället i Göteborg.)