1800-talets Göteborg

Interurban telefonledning

”Den interurbana telefonledningen öfver Strömstad—Göte­borg till Danmark — förbindelsen mel­lan Norge och Kontinenten — kommer att anläggas med Uddevalla som central­punkt för arbetet. Telefonledningen blir af koppartråd om 4 mill, diameter. Ar­betslag om 40 å 50 man komma att ut­sändas från Uddevalla åt båda hållen. Hela linien väntas vara färdig i midten af maj.

Linien från Kristiania till svenska gränsen är redan färdig.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Arbete med dragning av telefonledning 1911.