1800-talets Göteborg

Farliga sällar stal potatis

”Ett par farliga sällar, förre tvångsaroetsfången för snatteri straffade Johan Emil Holm och arbetaren Ernst Julius Karlson, hvilka såsom bettlare uppträda på ett hotfullt sätt mot skepparne och besättningarna a fisk- och potatisskutorna härstädes, blefvo i dag på e. m. inmanade i häkte.

De hade i förgår och i går trängt sig ombord å skeppare Lars Svenssons från Falkenberg jakt, liggande i Rosenlundskanalen, och i hotfull ton begärt att få potatis. Af fruktan för misshandel flydde skepparen i går ned i kajutan, då de enkelt tillgrepo en säck potatis och buro densamma i land. Strax därefter fingo de syn på poliskonstapel Vernborg, då de satte säcken ifrån sig och togo till fötter.

Instälda i dag på e.m. inför poliskammaren nekade båda fräckt för tillgreppet. Då de förklarades skyldiga inträda i häkte, utbrast Holm i vilda hotelser och svordomar.

— En deras kamrat från i onsdags, Julius Leopold Hansson, var också an­hållen. Han förklarade att hans beru­sade tillstånd sagda dag alldeles för­dunklat hans minne, men annars hade han aldrig sällskapat med Holm och Karlson. Han undslapp med den s. k. sista varningen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från Rosenlundskanalen, tidigt 1900-tal.